ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻌﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! :: کیمیا

کیمیا

دغدغه‌هایی از جنس دین، فرهنگ، ادبیات و شاید هم کمی علم


کیمیا

دغدغه‌هایی از جنس دین، فرهنگ، ادبیات و شاید هم کمی علم

تاریخ امروز
کیمیا

سلام
۱. کیمیا -از سال ۱۳۸۴ تا حالا- دیگر تبدیل به مرجعی شده برای تمام کارهایی که در دنیای مجازی و بعضا غیرمجازی انجام می‌دهم که خیلی هم زیاد است. امیدوارم روز به روز بیشتر شود به همراه برکت.
۲. اگر دنبال چیز خاصی آمده‌اید، از قسمت موضوعات استفاده کنید؛ ضمنا از کلمات کلیدی یا همان تگ‌ها هم غافل نشوید. برای دسترسی به نام شاعران و دسته‌بندی اشعار آیینی از منوی بالای صفحه استفاده کنید.
۳. وجود شعر از شاعران مختلف در کیمیا -چه آیینی و چه غیر آن- لزوما به معنای تایید محتوا یا -احتمالا- گرایش فکری خاص شاعر نیست. اینجا در واقع دفتر شعر من است. سعی می‌کنم هر شعری که می‌خوانم را در آن ثبت کنم. در واقع این‌ها انتخاب‌های بنده نیست، فقط اشعاری است که می‌خوانم. سعیم بر این است که حتی‌المقدور شعرهایی که شاعرش ناشناس است را ثبت نکنم.
۴. اگر علاقه دارید شعرتان در کیمیا ثبت شود، بنده با افتخار در خدمتم؛ اثرتان را یا یک قطعه عکس از خودتان -جسارتا با حفظ شئونات- در اندازه‌ی ۱۵۰ در ۴۰۰ پیکسل به ایمیل kimia514@gmail.com یا آی‌دی تلگرامی @naser_doustali ارسال کنید.
فعلا همین
یاعلی

حمایت می‌کنیم
دنبال چی می‌گردید؟
پیگیر کیمیا باشید
بخش‌های ویژه
نیت کنید و هم بزنید
به کیمیا چه امتیازی می‌دهید؟
آخرین نظرات
  • ۲۸ مهر ۹۹، ۱۱:۳۳ - ناصر دوستعلی
    :)
  • ۱۵ مهر ۹۹، ۱۰:۱۲ - محمد مسلم نژاد
    والا
کپی‌رایت


ﮔﻮﺵﺩﺍﺩﻥ، ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ، ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ

 

ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، هیچ‌وقت با ﻫﻢ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻟﻔﻈﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺟﺪﻝﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻋﻮﺽ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻌﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽﺗﺎﻥ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ:

۱) ﮔﻮﺵ‌ﺩﺍﺩﻥ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁن‌چه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ.

۲) ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ: ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭی ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺭﺍه حل ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ هیچ‌کدﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ.

۳) ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ هم‌دﯾﮕﺮ ﺻﺪﻣﻪ‌ی ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽﺯﻧﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺩل‌شکستگی ﺭﺍ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﺧﺸﻢ ﻃﺮف مقابل ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ۱۰۰٪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﯿﻨﺘﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ.

۴) ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ: هیچ‌وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ی ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ.

"به یاد داشته باشید که هر عملی را که برای همسرتان انجام می‌دهید، انگار برای خودتان انجام داده‌اید، به یاد داشته باشید که شما و همسرتان در یک تیم هستید نه در مقابل یکدیگر"

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

هدایت به بالای صفحه